SSI Independent Diving


Har det hänt att den du dyker med inte kan hjälpa dig under ytan? Du kanske dyker med mindre erfarna dykare eller har blivit tilldelad en parkamrat som du inte dykt med tidigare? Då kan SSI Independent Diving vara en kurs för dig!

Under kursen fokuserar vi på problemhantering och ser till att du har utrustningen och förutsättningarna att klara dig på egen hand under ytan. Man skulle kunna säga att det är en kurs som förbereder dig som dykare på hur du ska göra när det inte går som vi vill.

Vi vill inte uppmuntra någon till att solodyka eller att dyka långt bort från sin parkamrat. Många av de som går den här kursen är instruktörer eller guider som inte väljer vem de dyker med. Det är även en populär kurs bland fotografer som ibland känner att de hamnar på efterkälken. Med kursen SSI Independent Diving blir du en säkrare dykare inom parsystemet och är även bättre förberedd om du hamnar i en situation där du blir ensam i vattnet.

I kursen SSI Independent Diving ingår:

  • En kväll med teori
  • Två dykdagar
  • Digitalt kursmaterial (SSI Independent Diving)
  • Digitalt certifikat (efter godkänd utbildning)

OBS! Hyra av utrustning samt transport till och från dykplatser ingår ej.

Kurspris

4 500kr
(varav anmälningsavgift 1000kr)

Kursschema/upplägg

När du bokar in dig på en kurs får du tillgång till ditt digitala kursmaterial hos SSI. Du kommer åt materialet i appen SSI eller på diveSSI.com. Vi förväntar oss att du läser igenom materialet och svarar på frågorna innan kursen börjar. Då kan vi ägna tiden under kursen åt praktiska moment och får bra diskussioner i klassrummet.

Schema för kursen:
Tisdag kl 18.00-21.00: Introduktion/teori
Lördag kl 8.30-18.00: Utedyk
Söndag kl 8.30-18.00: Utedyk

Utrustning

Du behöver själv ha personlig utrustning i form av mask, hälremsfenor, handskar, dykdator och lampa.

Dyken genomförs i en utrustningskonfiguration med redundant gasförråd. Det kan antingen vara backmount eller sidemount. Din BCD behöver ha D-ringar för att kunna fästa en stageflaska (minst 5,7 liter/40 cf med riggkit, regulator och manometer).

Luftpaket, stageflaska och dräkt kan du antingen ha egen eller hyra av oss. Kontakta oss innan kursstart så att vi kan boka rätt utrustning i rätt storlekar till dina kursdyk.

Förkrav

Inför kursen kommer du att fylla i en egen hälsodeklaration med JA- och NEJ frågor. Om ditt svar är NEJ på samtliga frågor behöver du inte göra någon läkarundersökning inför kursen. Om ditt svar är JA på någon av frågorna kan du behöva lämna in ett skriftligt godkännande för dykning från en läkare innan kursstart. En läkarundersökning är giltig i 12 månader.

Minimiålder:18 år
Antal loggade dyk:Minst 75 dyk och 50 timmar dyktid (men gärna mer)
Utbildningsnivå:Du skall vara certifierad SSI Deep Diving, SSI Navigation, SSI Night & Limited Visibility samt SSI Diver Stress & Rescue (eller ha motsvarande certifiering från en annan utbildningsorganisation)
Övrigt:Du skall vara bekväm med dykning i torrdräkt och ha dykt i svenska förhållanden de senaste 6 månaderna.

Anmäl dig till en kurs!

Visa intresse genom att mejla oss på info@oxygenediving.se. Du kan även komma in till butiken på Fotögatan eller ringa oss på 031-773 99 11. Det kan hända att kursen dyker upp i vårt kursschema men oftast schemalägger vi den här kursen vid förfrågan. Hör av dig till oss så planerar vi in en vecka som passar dig!