Teknisk dykning – SSI Extended Range (XR)


OXYTEC kallar vi vårt program av dykutbildningar för teknisk dykning. Här hittar du kurser för dykning med fler än en flaska, planerad dekompression och dyk med heliumberikade gasblandningar. Helt enkelt de utbildningar du behöver när dykdatorn eller tabellens dyktider inte längre räcker till.

Vad är teknisk dykning?

Begreppet teknisk dykning är inte helt solklart i alla sammanhang. Det hjälper förstås inte att gränsen mellan vad som är sportdykning, avancerad sportdykning eller teknisk dykning ibland flyter ihop lite. Om man dessutom kastar in lite fräcka termer och förkortningar på både svenska och engelska kan vem som helst bli förvirrad. Kom gärna in till butiken och prata med oss om du har funderingar, om du är osäker på vilken nivå som passar dig eller vad som är ditt nästa steg.

Till teknisk dykning brukar vi räkna dykning som innefattar en eller flera utav följande:

  • Dykning djupare än 40m
  • Dykning med krav på dekompression
  • Accelererad dekompression med hjälp utav gasblandningar med mer än 21% syrgas
  • Ett fysiskt tak som hindrar direktuppstigning (till exempel grotta, gruva eller vrak)

Med begreppet avancerad sportdykning pratar vi om en ”snällare” typ av teknisk dykning. Det handlar till exempel om dyk till 30-40 meter med begränsad dekompression snarare än ett dyk till 60+ meter med flera gasbyten.

Oavsett vad man har för mål med sin tekniska dykning eller avancerade sportdykning så är det viktigt att man förstår och hanterar de risker som finns genom en ordentlig utbildning, rätt utrustning för dyken man gör samt övning, övning, övning.

SSI Extended Range – våra kurser i teknisk dykning:

Skillnaden på de olika kurserna handlar egentligen ganska lite om maxdjupet. Fokus ligger istället på mängden dekompression och antal flaskor och därmed gasbyten man ska kunna hantera under dyket.

SSI Decompression Diving

En introduktion till avancerad sportdykning. Den här kursen är en specialkurs som egentligen står utanför SSI Extended Range. Under kursen dyker du med en vanlig singelflaska på ryggen samt en sling/stage-flaska på sidan.

Maxdjup: 40 meter
Dekompression: Maximalt 15 minuter på bakgas (ej accelererad dekompression)
Gasblandningar: upp till 40% syrgas (1 flaska)

SSI Extended Range Nitrox Diving

Första nivån i SSI Extended Range-stegen. Här får du en ordentlig grund på din tekniska dykkarriär. Vi dyker med dubbelpaket (2x12L) samt en sling/stage-flaska på sidan.

Maxdjup: 40 meter
Dekompression: Maximalt 15 minuter accelererad dekompression
Gasblandningar: upp till 100% syrgas (1 flaska)

SSI Extended Range Diving

Det här är en fortsättning på kursen SSI Extended Range Nitrox. För dig som är bekväm med att dyka med dubbelpaket sedan tidigare är det även möjligt att kombinera kurserna Extended Range Nitrox och Extended Range. Det är möjligt att gå kursen med antingen luft/nitrox eller trimix.

Maxdjup: 45 meter
Dekompression: Maximalt 25 minuter accelererad dekompression
Gasblandningar: upp till 100% syrgas (1 flaska)

SSI Technical Extended Range Diving

Teknisk dykning med fokus på att kunna hantera två stage-flaskor och gasbyten. Du kan gå kursen med antingen trimix eller luft/nitrox.

Maxdjup: 50 meter (60 meter för Technical Extended Range Trimix)
Dekompression: Obegränsad dekompression
Gasblandningar: upp till 100% syrgas (2 flaskor)