Dataskyddspolicy


Riktlinjer för hanterande av persondata på Oxygene Diving

Dataskyddsansvarig för Oxygene Diving i Göteborg AB nås på info@oxygenediving.se

När du köper något av oss eller går en kurs så behöver Oxygene Diving ibland spara viss information för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, mot våra leverantörer och rättsliga åtaganden.

Den lagliga grunden för att vi sparar information är helt enkelt fullgörande av avtal, följa lag och andra berättigade intressen (t.ex. att vi kan fråga om vi får lov att spara storlek på dräkt du hyrt tidigare för att förenkla för dig nästa gång).

Data sparas ansvarsfullt i våra system och endast de som behöver tillgång till den har det.

Det var den korta versionen, läs vidare för mer djuplodande information.

Insamlande och behandling av personlig information

Vi samlar in och behandlar enbart viss teknisk information, inklusive namnet på din internetleverantör, webbplatsen varifrån du hänvisades till oss och sidorna som du besöker på vår webbplats.

Denna information används bara i samband med tillhandahållandet av vår webbplats. Uppgifterna analyseras även av statistiska skäl och din anonymitet som individuell användare bevaras.

Vi behandlar din personliga information baserat på ditt samtycke, för utförandet av ett avtal eller som nödvändigt för våra legitima intressen, inklusive för att svara på dina förfrågningar och skräddarsy och förbättra våra webberbjudanden, produkter och tjänster i enlighet med dina preferenser (punkt 6 [1] [a], [b] och [f] i GDPR).

Personlig information samlas bara in om du tillhandahåller oss med sådan information, exempelvis vid registrering för anpassade tjänster, och behandlas och används bara i samband med dessa anpassade tjänster eller för att behandla eventuella förfrågningar från dig.

Oxygene Diving sparar följande data:

Elever på dykutbildning:

Data: Namn, postadress, telefonnummer, e-post adress, födelsedatum, närmast anhörig med namn och telefonnummer.

Delas informationen med annan part: Ja, med certifierande organisation vid avklarad kurs.

Hur länge sparas information: 7 år

Kunder i fysisk butik:

Data:  Namn, telefonnummer, e-post adress, storlek på beställd vara (enbart vid beställningar)

Betalningsinformation: kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Delas informationen med annan part: Ja, betalinfo skickas till bank och kortinlösen och vid frakt av varor skickas den info som transportbolaget behöver till dem.

Hur länge sparas information: upp till 7 år

Kunder i webshop:

Data: namn, personnummer, postadress, e-postadress, ip-nummer (detta sparas hos webshop och av Klarna som hanterar betalningar, ej under kontroll av Oxygene Diving i Göteborg AB)

Betalningsinformation: kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Delas informationen med annan part: Klarna (betallösning) och Abicart (webshop), transportbolag för frakt av varor.

Hur länge sparas information: 7 år

Rätt att tas bort:

Ja, du kan tas bort ur våra system.

Det finns dock vissa begränsningar till “rätten att bli glömd”. När det gäller våra tjänster behöver vi till exempel hålla reda på vem som är involverad i betalningar för att säkerställa att vi har koll på betalningar.

Som butik har vi också rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera viss del av din data. Denna skyldighet grundar sig bland annat i bokförings- och skattelagstiftning och konsumentskyddslagstiftning.

För att begära att få dina uppgifter bortglömda behöver du kontakta våra dataskyddsansvarige på info@oxygenediving.se

Användning av vår webbplats

Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller när du gör en beställning, när du kontaktar oss eller när du registrerar dig för ett kundkonto i samband med användning av vår webbutik. Typen av uppgifter vi samlar in framgår tydligt från datainmatningsfälten och uppladdningsfunktionerna som används på vår webbplats. Beroende på det specifika gränssnittet, kan uppladdningsfunktioner kräva ditt samtycke och de kan innehålla länkar till andra webbplatser.  

För att kunna erbjuda dig information och personliga erbjudanden kan vi komma att använda din köphistorik och/eller andra interaktioner med oss för att analysera vilka erbjudanden som kan vara av intresse för dig. För relevanta typer av fält och filer indikerar vi om informationen är frivillig eller ett krav för att använda våra tjänster.

Användning av cookies, webbverktyg och insticksprogram för sociala medier

Olika webbverktyg (analysprogram och sociala medietjänster) som använder cookies har integrerats i vår webbplats. Cookies är textfiler som skickas av en webbserver till användarens webbläsare för att lagra information på användarens dator via den webbläsare som används, till exempel användarens aktuella IP-adress och information om användaren. Nästa gång användaren går in på webbservern överförs gällande uppgifter om användaren från cookiesfilen. Du kan när som helst inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Om du inte godkänner cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa eller alla funktioner på vår webbplats.

Användning av uppgifter när du registrerar dig för nyhetsbrev via e-post

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller för att få annan marknadsföringskommunikation använder vi de personliga uppgifter som krävs eller som tillhandahållits av dig för att skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post eller annan marknadsföringskommunikation som avtalat. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet eller annan marknadsföringskommunikation genom att antingen skicka ett meddelande till oss eller via en särskild uppsägningslänk i nyhetsbrevet

Skicka data till myndigheter?

Eventuell överföring av din personliga information till myndigheter sker enbart i enlighet med gällande lagstiftning.

Dataöverföring för att uppfylla ett avtal

För att fullgöra våra avtalsförpliktelser kan vi anlita en tredje part som producerar de beställda varorna åt oss, och överföra uppgifter som är nödvändiga för alla sådana produkter till en tredje part. Som vår leverantör är sådan tredje part skyldig att följa stränga avtalskrav för att efterleva gällande dataskyddslagar. Vi överför även vissa av dina uppgifter till valt transportföretag i den omfattning som krävs för att kunna leverera varorna till dig eller till tredje part som angetts av dig. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du har valt under beställningsprocessen kommer vi även att överföra vissa av dina personliga uppgifter till denna leverantör i den omfattning som krävs för att behandla betalningen. Vald betaltjänstleverantör kan också samla in vissa uppgifter, i synnerhet om du skapar eller har skapat ett konto hos aktuell leverantör. I sådana fall kan du behöva registrera dig eller logga in med dina inloggningsuppgifter eller på ditt konto hos betaltjänstleverantören under beställningsprocessen. Vi har inte tillgång till ditt konto hos tredje part eller respektive inloggningsuppgifter. Vid behandling av betalningar gäller betaltjänstleverantörens allmänna villkor och tjänsteleverantörens sekretesspolicy.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Tänk på att Oxygene Diving inte ansvarar för sådana webbplatsers sekretessmetoder. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna när de lämnar en av våra webbsidor och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som samlar in personlig information. Den här dataskyddspolicyn gäller enbart information som samlas in på vår webbplats.

Kontakta vår dataskyddsansvarige:

E-post: info@oxygenediving.se

Du har rätten att begära tillgång till och ändring eller radering av personlig information, eller att begränsa bearbetning av din personliga information eller invända mot sådan bearbetning såväl som att utöva din rätt till dataportabilitet i enlighet med GDPR och gällande lagstiftning. Kontakta adressen ovan.

Du har rätten att framföra ett klagomål hos en relevant tillsynsmyndighet i enlighet med GDPR och gällande lagstiftning om du anser att bearbetning av personlig information relaterad till dig gör intrång i GDPR. I detta syfte kan du kontakta tillsynsmyndigheten i det EU-land där du bor eller på platsen för det påstådda intrånget.

Revidering av policy:

GDPR/dataskyddsförordningen började gälla 25 maj 2018 och vi förbehåller oss rätt att revidera vår policy om eller när det behövs. Vi kommer då lägga ut senaste versionen på vår hemsida.

Du kan vara trygg i att vi aktivt arbetar för att skydda den data vi samlar in.

Simma lugnt!

Anna Viker

VD och dataskyddsansvarig på Oxygene Diving i Göteborg AB