Enriched Air Nitrox


Syreberikad luft, enriched air eller nitrox, kalla det vad du vill. Poängen är helt enkelt att genom att öka andelen syrgas i gasen vi andas under ytan minskar vi mängden kväve. Genom att vi samlar på oss mindre kväve kan vi få fördelar som längre bottentider, kortare tid mellan dyk, mindre kväveöverskott vid upprepad dykning eller större marginaler till maxgränserna. Perfekt på dykresan med många långa dyk på kort tid!

Många dykare tycker dessutom att de känner sig piggare efter ett dyk med syreberikad luft än efter ett dyk med luft.

Under den här kursen får du lära dig vad du måste tänka på när du ökar andelen syrgas i gasblandningen. Vi kommer att gå igenom de hänsynstaganden som gäller din dykutrustning och dykplaneringen. Dessutom kommer vi att analysera innehållet i flaskor med syreberikad luft.

Kursupplägg – Enriched Air Nitrox

Kursen Enriched Air Nitrox (22-40%) är schemalagd en onsdagskväll kl 18-21.30.

Du får tillgång till ditt digitala kursmaterial när du anmäler dig till kursen. Läs igenom materialet innan kursstart. Under kurskvällen börjar vi med en teorigenomgång och fortsätter med praktik. Kvällen avslutas med ett teoriprov.

lardigdyka

Kurspris

1390 kr
Du som är medlem i OxyClub betalar endast 1190kr

Detta ingår i kurspriset

  • 1 teori- och praktikkväll enligt schema
  • Digitalt kursmaterial (tillgängligt på svenska, engelska & fler andra språk)
  • Digitalt certifikat (efter godkänd utbildning)

Förkrav

För att gå kursen skall du vara certifierad Open water diver och ha fyllt 15 år.