Enriched air diver (Nitrox)


Vill du ha mer tid under ytan eller större marginaler?

Syreberikad luft, enriched air eller nitrox, kalla det vad du vill. Poängen är helt enkelt att genom att öka andelen syrgas i gasen vi andas under ytan minskar vi mängden kväve. Genom att vi samlar på oss mindre kväve kan vi få fördelar som längre bottentider, kortare tid mellan dyk, mindre kväveöverskott vid upprepad dykning eller större marginaler till maxgränserna. Perfekt på dykresan med många långa dyk på kort tid!

Många dykare tycker dessutom att de känner sig piggare efter ett dyk med syreberikad luft än efter ett dyk med luft.

Under den här kursen får du lära dig vad du måste tänka på när du ökar andelen syrgas i gasblandningen. Vi kommer att gå igenom de hänsynstaganden som gäller din dykutrustning och dykplaneringen. Dessutom kommer vi att analysera innehållet i flaskor med syreberikad luft.

lardigdyka

Kurspris

1390 kr
Du som är medlem i OxyClub betalar endast 1190kr

Detta ingår i kurspriset

– 1 teori- och praktikkväll
– Manual: PADI Enriched Air Diver
– Certifikat: PADI Enriched Air Diver

Förkrav

– PADI Open water diver
– 12 år

Inför din kurs

Se till att vara väl förberedd genom att läsa boken och fylla i kunskapskontrollen i slutet av boken.

Om du har en egen dykdator, ta med den!