Specialkurser


Torrdräktskurs

Förläng dyksäsongen genom att dyka i torrdräkt. Lär dig allt du behöver för att kunna njuta av säker torrdräktsdykning!

Nitroxkurs

Fler & längre dyk blir bättre med nitrox! Lär dig fördelar, hänsynstaganden och hur du använder nitrox i praktiken!

Djupkurs

Under djupkursen får du lära dig att planera och genomföra de lite djupare dyken. Maximalt 40 meter.

Avvägningskurs

Definitionen på en duktig dykare handlar ofta om avvägning och kontroll i vattnet. Här tränar vi på just det!

Utrustningskurs

Lär dig mer om dykutrustning och träna på att lösa utrustningsrelaterade problem som kan uppstå på dykplatsen.

Nattkurs

Dykning i mörker är annorlunda men ger oss tillgång till fler dykplatser en större del av året. Glöm inte lampa!

Isdykningskurs

Säker dykning under isen! Annorlunda dykning med mycket gemenskap och organisation. 

Marinbiologikurs

Lär dig mer om djurlivet i havet. Vi tittar på hur arter delas upp för lättare identifiering och blir bättre på artbestämning.

När det gäller dykning finns det flera olika områden att fördjupa sig i. En specialkurs innebär inte att man blir specialist utan går ut på att få mer förståelse och träning inom ett specialområde för att sedan kunna träna mer och bli ännu bättre. Vad är du intresserad av att lära dig mer om?

Här är några av de specialkurser du kan gå här hos oss:

PADI Delayed Surface Marker Buoy (DSMB)

Förr eller senare hamnar man i en situation där man ska skicka upp en ytmarkeringsboj. Om man inte har tränat innan är det klurigare än det ser ut. Under kursen tränar vi på olika typer av bojar och i olika situationer så att du på ett säkert sätt kan skicka upp en boj när det behövs.

PADI Digital Underwater Photographer

En nybörjarkurs i att fotografera under vattnet. Den här kursen ger en inblick i komposition, exponering och vitbalans vid undervattensfotografering. På en helg blir man knappast någon expert men man hinner faktiskt ta ett stort kliv och får mycket med sig att träna vidare på. Läs mer…

PADI Emergency Oxygen Provider

Redan på grundkursen får man lära sig att man ska ge syrgas till en dykare med misstänkt tryckfallssjuka. Under den här kursen går vi in ännu mer på olika dykrelaterade problem där syrgas kan hjälpa. Vi lär oss även mer om syrgasutrustningen och tränar på hur vi på bästa sätt kan ge syrgas beroende på situation.

AWARE Dive Against Debris

En riktig skräp-kurs! Vi pratar om skräp i havet – var det kommer ifrån, vad vi kan göra för att stoppa det och hur vi ska göra för att på ett säkert sätt plocka upp det. Kursen går oftast i samband med våra hamnrensningar.

PADI Underwater Navigator

Bli en riktig hajare på att hitta under ytan – både med och utan kompass.

PADI Wreck Diver

En kurs för dig som gillar rost och det djurliv som samlas runt våra rostiga vrak. Våra vrakkurser går i samband med dykhelger till våra bästa vrakdykarplatser som Åland eller Ystad.

PADI Search and Recovery

Lär dig att på ett säkert sätt leta efter och bärga tappade eller försvunna objekt. Du får blanda annat träna på sökmönster, knopar och att använda lyftsäck.

Några specialkurser finns på årets kursschema medan andra schemaläggs efter förfrågan. Vissa kurser är dessutom säsongsberoende. PADI Ice diver går ju rimligtvis bara att köra när isen ligger och kursen PADI Night diver är helt klart lättare att schemalägga under årets mörkare månader än mitt i juli.

Kursschemat hittar du i menyn till vänster. Är du intresserad av en specialkurs som inte finns på schemat? Ta kontakt med oss på info@oxygenediving.se så kan vi hjälpa dig.