OXYTEC – för vi dyker oxå tec…


oxytec 327x175

OXYTEC är vårt program av tekniskt inriktade kurser. Här hittar du kurser för dykning med planerad dekompression, heliumberikade blandningar och rebreather. Vi erbjuder utbildningar framförallt från dykorganisationerna PADI och TDI.

Teknisk dykning är ett begrepp som inte är helt enkelt att definiera. Vi på OxyTec pratar gärna om avancerad sportdykning och teknisk dykning.

Till teknisk dykning brukar vi räkna dykning som innefattar en eller flera utav följande:

  • Dykning djupare än 40m
  • Dykning med krav på dekompression
  • Accelererad dekompression med hjälp utav gasblandningar med mer än 21% syrgas.

Avancerad sportdykning innehåller också dessa begrepp men drar dem inte lika långt., Kanske är det begränsad dekompression eller djup. Som vi ser det är dykning till 40m med 10min dekompression snarare att räkna som avancerad sportdykning än teknisk dykning medan 60 meters dyk med blandgas och mer än ett gasbyte samt längre tider på deko definitivt att räknas som teknisk dykning. Alla som vill ta bli tekniska dykare tar steget först att syssla med mer avancerad sportdykning.

PADI TecRec-kurserna hos Oxygene Göteborg innefattar ett antal på varandra byggande kurser: Tec 40, Tec 45 och Tec 50. Även om kurserna har namn efter vilket djup du blir certifierad av att dyka till så ser vi här på Oxygene dem snarare som tre kurser som bygger på varann för att bygga din kunskapsnivå och förmåga som dykare och inte som nivåer för att dyka till olika djup.

Tec 40 är introduktionskurs till dykning med dekompressionstopp i vattnet. Du får öva färdigheter som behövs för att på ett säkert sätt kunna genomföra dyk med krav på kortare dekompression och du lär dig även hantera viss utrustning som är specifik för den tekniska dykningen, såsom deko-beräkningsprogram på dator och slingflaska (deko/stage-flaska).

Tec 45 är första vidareutbildningen. På den här kursen utvecklar vi de färdigheter som du lärde dig på Tec 40 och vi utvecklar förmåga att genomföra dyk med syrgas som dekompressionsgas och längre dekompression med stopp på flera nivåer.

Tec 50 är en vidareutbildning som framförallt utvecklar handhavandet av långa deko-krav (över 30 min) och hanterandet av flera dekoflaskor och gasbyten.

Tec Trimix / Trimix65 är sista steget på vår resa till djupet. Vi utvecklar dina färdigheter så att du på ett bra sätt kan planera och genomföra dyka till djup större än 50 meter med trimix som andningsgas.

Vi utbildar även rebreatherdykning:

PADI Rebreather Diver på Poseidon MKVI och Se7en. Denna utbildning kan köras antingen som grundkurs med 18m som djupgräns eller advanced med 30m som djupgräns. Vanligast är att du som elev redan har en PADI Advanced Open Water Diver och går en kombinationskurs som leder till PADI Advanced Rebereather Diver certifiering direkt.