Emergency First Response


EFR-CreatOm olyckan är framme, vet du vad du ska göra?

När vi på Oxygene inte är ute och dyker utbildar vi även i Hjärt- Lungräddning (HLR) och Första Hjälpen genom EFR, Emergency First Response. Kurserna förbereder dig att agera vid såväl livshotande tillstånd som vid mindre allvarliga skador. Nedan kan du läsa mer om de olika kurserna.


HLR och Första Hjälpen (Primary and Secondary Care)

Om olyckan är framme är det absolut viktigaste att man agerar. Målet med kursen är att ge dig kunskap och övning nog för att våga agera när en situation uppstår oavsett om det är i hemmet, på arbetsplatsen eller ute på stan. Kursen sträcker sig över antingen två kvällar eller en heldag och består av teori, praktiska övningar och scenarion.

EFR_web_03Under den första delen av kursen (Primary Care/Hjärt-Lungräddning) fokuserar vi på olika steg och tekniker för att kunna hantera livshotande tillstånd. Förutom självstudier i manualen och genomgång i klassrummet går vi igenom följande praktiska övningar:

 1. Olycksplatsbedömning
 2. Användning av barriärer
 3. Primär akutbedömning
 4. HLR, bröstkompressioner
 5. HLR bröstkompressioner kombinerat med konstgjord andning
 6. Användning av automatisk extern defibrillator (AED)
 7. Stoppa allvarliga blödningar
 8. Se till chock
 9. Stabilisera nack- och ryggskador
 10. Kvävning vuxen vid medvetande/medvetslös

Den andra delen av kursen (Secondary Care/Första hjälpen) handlar om de tillstånd som inte är direkt livshotande. De praktiska övningarna består av:

 1. Skadebedömning
 2. Sjukdomsbedömning
 3. Bandagering
 4. Spjälning av ledskador och frakturer

I kurspriset ingår manual: Primary and Secondary Care samt certifiering.


Emergency First Response Instructor Course

Under instruktörskursen bygger vi vidare på dina färdigheter inom HLR och första hjälpen och fokuserar på att utveckla din förmåga att lära ut dessa färdigheter till andra. Efter avslutad Emergency First Response Instructor Course är du redo att hålla kurserna Emergency First Response Primary Care (CPR), Secondary Care (First Aid), Care for Children samt CPR & AED.

Förkrav: För att gå en instruktörskurs skall du ha fyllt 18 år och ha gått en kurs i HLR & första hjälpen de senaste 24 månaderna (eller vara praktiserande läkare/sjukvårdare/sjuksköterska).


Klicka på bilden för mer information om EFR – Emergency First Response:

EFR-logoEmergency First Response is one of the fastest-growing international CPR, AED and first aid training organizations. With more than 56,000 instructors worldwide, Emergency First Response is backed by 48 years of experience in the development and delivery of instructional courses, training materials and educational curricula.

Emergency First Response courses follow the emergency considerations and protocols as developed by the members of the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Members include American Heart Association (AHA), European Resuscitation Council (ERC), Australian Resuscitation Council (ARC), New Zealand Resuscitation Council (NZRC), Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC), Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA), Inter American Heart Foundation (IAHF), Resuscitation Council of Asia (RCA – current members include Japan, Korea, Singapore, Taiwan).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email